V domě máme jeden komín, do kterého ústí v přízemí krbová kamna. Chtěli bychom si postavit druhá kamna nebo krb v 1. patře. Je možné tento komín využít i v 1. patře nebo musí být komín nový? A jak by měl být vysoký?
Připojení lokálních spotřebičů na pevná paliva i ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky je možné již velmi dlouho. Nejdříve je nutné zjistit prostřednictvím kominíka použitelnost komína (průduchu) pro připojení dvou spotřebičů z pohledu dostatečnosti pro společný výkon spotřebičů paliv (max.2x10 kW) včetně výšky vyústění nad druhým sopouchem (minimálně 5m). A zajistit minimální podmínky pro přívod vzduchu. ČSN 73 4201 z roku 2010 povoluje připojení dvou lokálních spotřebičů na pevná paliva ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky jak předcházející předpisy se dvěma doplňky:

1. Zvýšil se výkon lokálních topidel na 15 kW (lze tedy připojit spotřebič na pevná paliva až do výkonu 15 kW za podmínky dostatečnosti komínového průduchu)

2. je ale vysloveno omezení pro připojení ke společné spalinové cestě pro krby, krbová kamna a krbové vložky. 

Pojem krbová kamna se vžil jako obchodní název a mnohdy jsou topidla pojmenována pouze jako kamna, nebo kachlová kamna. Proto je rozhodující požadavek výrobce, který nechává určitý typ kamen zkoušet v autorizované zkušebně, případně používá v kamnech určitý typ spalovací komory (ohniště) s již schváleným certifikátem. Pak je důležitý návod výrobce k připojení kamen na společnou spalinovou cestu a údaje uvedené na identifikačním štítku. Tam může výrobce vyznačit, že jeho kamna lze připojit pouze na samostatnou spalinovou cestu. Tento požadavek musí zákazník a následně i kominík (Revizní technik komínů – spalinových cest), provádějící revizi spalinové cesty po připojení spotřebičů paliv, respektovat. Pro tento požadavek není nutno zavrhovat možnost připojení i dvou lokálních spotřebičů paliv na společnou spalinovou cestu i ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky. Požádejte blízkého Revizního technika komínů (spalinových cest) o prověření komína ve Vašem domě a nechte si u odborného prodejce poradit se vhodným výběrem kamen.

Jsme majiteli starého domu se zděným komínem, vedeným se sklepa a rádi bychom v podkroví postavili nový systémový komín a rozhodujeme se, jestli použít šamotové či nerezové vložky. V budoucnu bude v přízemí domu na komín napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem. Můžete nám proto doporučit, zdali zvolit vložky šamotové či nerezové?
Je nutné si uvědomit, že krbová vložka s teplovodním výměníkem je ve své podstatě kotel ústředního topení. Proto se na připojení a provoz takového topidla vztahují veškeré požadavky, jak na zdroj ÚT. Proto je nutno si odpovědět, jaká je životnost komínových vložek keramických a kovových. Výrobci vesměs poskytují záruku na kovové materiály v komínech do 10 let, na keramiku 30 let, jako to dělá výrobce komínu Schiedel. Doporučujeme proto zvolit komínový systém s kvalitními keramickými vložkami, které vyrábí totožný výrobce jako celý komínový set.

Stavíme nový rodinný dům a plánujeme instalaci jednoprůduchového komínu vedeného u obvodové zdi. Uvnitř domu budou krbová kamna a z venku otevřený zahradní krb. Mohu oba spotřebiče napojit do jednoho průduchu?
Do společného komínového průduchu není možné napojit dva krby, případně krbové vložky. Pokud by byl v jednom případě krb a ve druhém krbová kamna, pak zde platí stejné omezení. Současné technické a bezpečnostní požadavky na spotřebiče paliv a spalinové cesty (viz ČSN 73 4201 – komíny a kouřovody, připojování spotřebičů paliv, ČSN 73 4230 – krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm a ČSN EN 13 240 – lokání spotřebiče na pevná paliva) nedovolují společné připojení dvou topidel na jednu spalinovou cestu. Není zde rozhodující, jaký je průměr průduchu, jeho výška, ani druh materiálu. V případě připojení dvou topidel výše uvedeného typu na společnou spalinovou cestu, neprojde tento stav revizi spalinové cesty, nutné pro kolaudací objektu dle Stavebního zákona č.183/2006 Sb., § 11

Je vhodné přivádět vzduch pro krbovou vložku přes společný komín? Myslím tím pomoci víceúčelové šachty např. u komínu Absolut. Myslím si, že může dojít k ohřátí vzduchu v komíně a tím pádem dojde ke špatnému tahu krbové vložky. Jakou formou byste tedy doporučil přívod vzduchu pro krbovou vložku?
Přívod vzduchu samostatnou větrací šachtou u komínu SCHIEDEL UNI, případně ABSOLUT je možný, bez většího vlivu na funkci zhoršeného tahu komína u připojeného spotřebiče paliv. Pokud posuzujeme rozdíly teplot, pak teplota spalin v rozmezí 250 °C až 330 °C je nesrovnatelně vyšší, než možná teplota vzduchu, který prochází pomocí víceúčelové šachty. Komínová konstrukce odolává vysokým teplotám spalin jednak vnitřní vložkou, dále izolací a neposledně i samotnou hmotou betonové tvárnice. I při zvýšených teplotách spalin nedochází k vyšší teplotě na povrchu komínového pláště, jak přípustných 52°C. Za daných okolností je mimo obavu, že ve víceúčelové šachtě dojde k takovému nárůstu teploty, aby jakkoliv docházelo ke snížení funkce nasávání vzduchu pro spalování, nebo k protiproudu vzduchu.

Plánuji stavbu přízemního rodinného domu s krbovou vložkou plus akumulační nádrží a nemohu se rozhodnout, jaký typ komínu zvolit – zděný nebo nerezový. Jaké jsou mezi nimi základní rozdíly? A který typ je pro novostavbu rodinného domu vhodnější? Klasické zděné komíny se v dnešních novostavbách používají opravdu již minimálně. Hlavní příčinou, proč se vyvinuly vícevrstvé konstrukce komínů, byla výroba spotřebičů s vyšší účinností, kde stále ve větší míře začalo docházet ke kondenzaci ve spalinách. Nejdříve u plynu, dnes i u spotřebičů na pevná paliva. Pokud je v takovém spotřebiči navíc teplovodní výměník dochází k dalšímu ochlazování spalin a kondenzaci. Pokud jde o další výhody vícevrstvých (třeba nerezových) komínů, tak je třeba zmínit určitě menší nároky na prostor, rychlou stavbu nebo montáž, díky hladkým vnitřním vložkám výborný tah, minimální zanášení sazemi. Výhodná je nízká hmotnost, roztápění spotřebiče je potom rychlé, samozřejmě garantovaná požární bezpečnost atd.

Chceme si koupit chatu a postavit venkovní komín. Můžete mi poradit s nějakým odkazem na návod a podrobný popis venkovních komínů? A dají se tyto komíny pořídit i v jiné barvě než je nerez?
Barevné provedení nerezových plášťů je možné a např. následující odkaz zobrazuje některé barvy pláště podle požadavku investora tak, aby odpovídaly barvě fasády: http://www.schiedel.cz/kominy-a-jejich-provedeni/reference-nerezove-kominy/bytove-domy-lutin Technické podklady k některým lehkým třívrstvým systémům najdete např. na adrese: http://www.schiedel.cz/ke-stazeni/technicke-podklady

Jaká je stanovená minimální účinná výška komína pro napojení spotřebiče? Mohu na komín o výšce pouhých 5,5 napojit krbová kamna?
Dobrý den, problematiku tzv. minimální účinné výšky nutné pro funkci spotřebiče řeší v čl. 9.2.1.3 ČSN 73 4201. Zde se stanoví, že minimální účinná výška (výška od zaústění kouřovodu do komína po jeho ústí) je 5 m. V jednotlivých případech je možno připojit lokální spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se výpočtem prokáže, že tato výška je pro daný spotřebič dostačující. Doporučuji nechat provést výpočet spalinové cesty pro Váš konkrétní spotřebič.

Zvažujeme koupi novostavby rodinného domu, který nemá komín a chtěli bychom si nechat vystavět komín venkovní (stavebnice či nerezové trubky) pro krbová kamna. Bohužel k jediné stěně kde připadá komín v úvahu je přistavěna garáž tzn. komín by musel nejprve projít zdí mezi obývacím pokojem a garáží a teprve pak střechou garáže ven. Je toto řešení možné? Není v rozporu s normami?
Dobrý den, při použití certifikovaného systému s garantovanými parametry to problém není. Napojení kouřovodu od krbových kamen skrz zeď do komínového tělesa rovněž neodporuje platným předpisům. Komín musí být po celé délce kontrolovatelný a čistitelný. Není-li to možné zajistit přímo z ústí komína (opřený žebřík opravdu nestačí), lze využít čl 8.2.4.1 ČSN 73 4201 z roku 2010, který připouští zřízení kontrolních a vymetacích otvorů (dvířek) nad střechu budovy nebo půdního prostoru tak, že tento otvor nebude ve vzdálenosti větší než 6m od komínového ústí. Myslím, že ve Vašem případě je možné použít jak klasickou stavebnici, tak i některý lehký systém (inspirace např. viz předchozí dotaz), je na zvážení, která z variant bude pro Vás technologicky přijatelnější.

Kupujeme hotový dům, který je vytápěn jen elektřinou, a my máme strach, že v zimě nebude vytápění spolehlivé a my zůstaneme bez topení. Dům nemá komín a my bychom rádi instalovali krbová kamna. Je možné komín do domu vestavět dodatečně? Neradi bychom zároveň v domě moc bourali, je možné instalovat nějaký komín i bez zbytečných demoličních prací?
Případ, který řešíte, není ojedinělý a myšlenka pořízení druhého nezávislého zdroje vytápění je rozhodně správná. Dodatečná vestavba je každopádně možná, výhodné může být použití lehkých nerezových komínových systémů, jejich stavba klade menší nároky na zásah a stavební úpravy stávajících objektů.

Do místnosti na chalupě bych chtěl instalovat krbové kamna. Místnost nemá komín. Chtěl bych ho zřídit za venkovní stěnou u sedlové střechy. Komín by sloužil jen pro tyto krbové kamna. Jaký komínový systém bych měl použít?

Pro Váš záměr můžete použít "klasický" stavebnicový komín s keramickou vložkou přistavěný k vnější stěně. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů (obvykle 5 cm) a komín přikotvit k nosné stěně vždy po cca 3m. Komín je nutno založit na dostatečně únosný základ. Druhou možností je zvolit lehký nerezový komín, jeho stavba je jednodušší, je ovšem otázkou, jak bude nerezové těleso na stěně chalupy vypadat.

V novostavbě přízemního rodinného domu je uvažováno s krbem (krbová vložka o výkonu 10, příp. 13kW, bez výměníku tepla)napojeným na jednoprůduchový komín Schiedel UNI, dle vyjádření firmy, nabízející provedení krbu s postačujícím průměrem průduchu 16 cm. Celková výška komínu je 7,5m od podlahy 0,00. Prostor, kde bude krb umístěn má plastová okna a balkonové dveře s možností mikro ventilace. Jaká varianta komína by byla pro daný případ nejvhodnější (s ohledem na zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalovací proces)?
V novostavbě s těsnými otvorovými výplněmi je vždy lepší, pokud bude provozován spotřebič jako nezávislý na vzduchu v místnosti. Na trhu je již celá řada spotřebičů vybavených hrdlem pro přívod externího vzduchu - ten může být přiveden dobře izolovaným potrubím pod podlahou nebo tepelně izolovanou šachtou v komínovém tělese. V tomto případě bych "nahradil" komín UNI komínem ABSOLUT.

Doporučujete na komín osazovat stříšky? Máme nový rodinný domek, komín využíváme jako druhý zdroj, když si chceme přitopit nebo užít příjemný večer u krbu.

Komínové stříšky si lidé nejčastěji osazují kvůli obavám z povětrnostních podmínek, které by mohly mít vliv na komínový tah. Při osazování jakéhokoliv zařízení na ústí komína je však nutné si uvědomit, že vzniká překážka, kterou musí překonávat spaliny proudící z komína do volného ovzduší. U málo využívaných komínů je přirozené, že v různých klimatických oblastech může docházet ke zvýšení vnikání dešťových srážek do komína. Je proto možné použit komínovou stříšku schváleného typu, kterou ke svému produktu nabízejí výrobci komínů. Každý výrobek na spalinové cestě musí být schválen ke svému používání a kutilské výrobky se v tomto případě důrazně nedoporučují. Nevhodný tvar stříšky nad komínovým ústím, případně jeho špatná instalace, mohou způsobit nefunkčnost odvodu spalin a přímé ohrožení života a zdraví uživatelů spotřebičů paliv.

Pro jaký typ komínu je vhodné zvolit kondenzační kotel a proč?
Kondenzační spotřebiče jsou moderní výrobky odpovídající technickému stavu doby. Využívají tepla obsaženého ve spalinách a tím zvyšují účinnost zařízení. Důsledkem pro odvod spalin jsou spaliny velmi chladné (cca 40°C) a těžké a proto je k jejich pohybu používán ventilátor. Z nabídky komínových systémů firmy Schiedel se jedná o systémy Absolut, Avant-Primo, Multi z oblasti nově budovaných komínů. Ze sanačních systémů jsou to systémy TechnoFix PRIMA1, TechnoFix 2000, TechnoStar ICS a TechnoFlex s použitím těsnění ve spojích vložek a systémy Keranova a ProGasFlex.

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem: mám komín Schiedel, průměr průduchu 200 mm o účinné výšce 8,75m. V ´přízemí je do tohoto komínu zaveden kotel ÚT zn. Dakon 24kw. Mohu do tohoto komína připojit další spotřebič na dřevo o výkonu 10kw? Předem Vám děkuji za odpověď. Jan Kolář

Dobrý den, v tomto případě technické normy (ČSN 73 4201) tuto možnost, bohužel, nepřipouštějí. Každý kotel ústředního vytápění musí mít samostatný komínový průduch, do kterého nesmí být připojen další spotřebič.

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně cihelného komína. Na starší cihlový komín se světlosti 600 x 400 mm a výšce 5m od zděře jsme připojili krbovou vložku 14kw bez výměníku. Tento komín je v dobrém stavu. Musí se nechat podle nějaké zákonné normy vyvložkovat, aby splňoval kritéria pro revizní zprávu?

Dobrý den, technické normy stále ještě připouštějí použití tzv. jednovrstvých komínů, takže z tohoto pohledu vložkování není jednoznačně podmíněno pro jeho užívání. Druhou věcí je, že průduch 600 x 400 mm je pro daný spotřebič výrazně předimenzovaný, při provozu bude docházet ke kondenzaci ve spalinách, zanášení komínu sazemi a dehtem a také k pomalému narušení spár ve zdivu. Rozhodující je potom technický stav zdiva a je také na kominíkovi, aby při kontrole rozhodl, zda je tento stav vyhovující, či již nikoliv. Za sebe bych doporučil o vyvložkování do budoucna uvažovat, navíc optimalizace průřezu průduchu vzhledem k výkonu připojeného spotřebiče, přispěje k jeho lepší funkci a vyšší účinnosti.

Zakoupil jsem zplyňovací kotel na dřevo s teplotou spalin až 250°C. Montážní firma tento kotel připojila vsunutím kovové tlustostěnné roury délky 1m vnějšího průměru 195mm do keramického hrdla sopouchu DN 200mm. (T kus pro připojení spotřebiče). Jedná se o komín Schiedel DN140 + DN 200 + větrací šachta. Nepoužila žádnou těsnící šňůru ani nic jiného. Trubka je tepelně izolována, takže v ní nedochází k poklesu teploty spalin. Je rozdíl v průměrech dostatečný pro vyrovnání dilatace bez poškození keramiky? Nemusí se těsnit mezi trubkou a keramikou?

Řešení napojení kouřovodu do komína způsobem, který popisujete, není správné. Propojení kouřovodu s keramickým sopouchem musí být jednak těsné a jednak musí umožnit dilataci mezi materiály s rozdílnou teplotní roztažností. To toto řešení nesplňuje. Doporučuji použít originálního připojovacího dílu Schiedel, který je pro to určen. Řešení neodkládejte, hrozí riziko popraskání keramické vložky

Mám dotaz ohledně užívání karmy MORA 370, bydlím v zástavbě z roku 1957. Karma je umístěna v koupelně, která má uvnitř odvětrání průduchem stejné světelnosti jako kouřovod. Ve dveřích je větrací otvor na předsíň, je zde i kondenzační nádržka. Po revizi mně bylo sděleno, že nic neodpovídá dnešní normě s tím, že zakážou užívání. Celá léta platíme údržbu komína. Při měření tahu komína sondou při zapnuté karmě byl tah komína v pořádku. Revize plynařů bez problému. Může mně někdo přímo zakázat užívání nebo jen doporučit změnu?

Předpokládám, že se jedná o zprávu o kontrole spalinové cesty (?). Tam by měly být uvedeny přesně důvody, pro které nemůže být spalinová cesta užívána. Zjistí li kontrolní nebo revizní technik závady, může požadovat jejich odstranění a v případě, že závady jsou takového charakteru, že mohou způsobit ohrožení zdraví nebo majetku, může také užívání spalinové cesty zakázat. Bohužel neuvádíte konkrétně, čeho se výhrady týkají, proto jen všeobecná odpověď.

Stavím nový komín na tuhá paliva /krbové kamna s výměníkem/ o průměru 200mm. Mám dotaz - jak vysoko od podlahy, nebo jak daleko od stropu, má být umístěn sopouch?

Na tento dotaz se nevztahuje žádný normativní předpis, záleží spíše na konstrukci a velikosti kamen. Pokud by byl strop dřevěný nebo z jiných hořlavých materiálů, je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost kouřovodu 40cm. Jinak je to opravdu na Vás.

Potřebuji postavit komín uprostřed starého RD, musí být v komínu kondenzátní jímka? Nemám odvod kondenzátu kam napojit. Vytápět budu krbový kamny nebo krbem.

Úlohou kondenzátní jímky není jen odvést, ale také zachytit kondenzát, případně jinou vlhkost tak, aby neprosakovala komínovou patou. U spotřebičů na pevná paliva (kde je provozní vlhkosti méně - ale nelze ji úplně vyloučit) se zpravidla postupuje tak, že od osazené kondenzátní jímky se neprovádí napojení na kanalizaci. Vlhkost, která se zde nahromadí, v určitém čase zase následně vyschne. Použití kondenzátní jímky mohu ze zkušenosti jen doporučit.

Chtěl bych dát do pokoje dodatečně kamna na dřevo a vyústění komína skrze zeď a použití nerezové sestavy komína. Je třeba minimální délka 5 m? Dělají se i barevné varianty? Mohu tuto sestavu instalovat sám nebo musí provádět firma. Je nutné stavební povolení?

Jak jsem uváděl v jedné ze starších odpovědí, barevné provedení pláště nerezových komínů je možné. Pokud to situace dovolí, snažte se dodržet předepsanou minimální účinnou výšku 5m. U nerezových komínů doporučuji provést montáž kvalifikovanou firmou, která má odpovídající nářadí, vybavení a zkušenosti a která Vám také bude garantovat příslušné záruky. Zda je nebo není nutné v konkrétním případě řešit stavební povolení je mnohdy na pohledu konkrétního stavebního úřadu, myslím, že nic nepokazíte, pokud mu stavbu komínu ohlásíte.

Chci vyměnit starou plynovou karmu Mora 370, za novou plynovou Mora VEGA. Mám revizi, ale kominík mi sdělil, že pozinkovaný plech již nesmí být a nařídil výměnu za nerez. Chci provést výměnu v nerezu 150 mm, 1mm, ale svépomocí. Je to možné?

Navážu-li na předchozí dotazy k přípustným kovovým materiálům pro komíny a kouřovody, tak pozinkovaný plech tam již opravdu nepatří. Pokud se pustíte do výměny vložky svépomocí, zvažte své technické možnosti a případná rizika s realizací spojená. Ze zkušenosti bych raději doporučil provedení specializovanou firmou. Samozřejmě podmínkou uvedení do provozu je v každém případě nová revize celé spalinové cesty.

Přistavuji komín, výška 7m, průměr 200mm, k RD a chci se zeptat na napojení kouřovodu. Někde jsem četl, že kouřovod musí být stejného průměru jako kouřová cesta, v tomto případě tedy 200mm a že pokud je napojován přes zeď, tak musí být nerezový. Plánuji připojit kotel Viadrus Hercules U26 5 čl. a zajímalo by mne, jestli by mohl být kouřovod od kotle až do sopouchu o průměru 180mm od výrobce Bertrams?

Kouřovod nemusí být stejného průměru jako komínový průduch, jen nesmí mít rozměr větší. Je tedy možné kouřovod průměru 180 mm připojit do komínového průduchu rozměru 200 mm. Pokud materiál a provedení Vámi zvoleného kouřovodu odpovídá účelu použití, výrobek je certifikován a je k dispozici CE prohlášení o shodě, nic nebrání jeho použití.

Mám poměrně nový kotel Atmos C 30 a čeká mě výstavba nového komínu - starý je nevyhovující. Délka komínu bude celkem 13 - 14 metrů a bude mít dva průduchy. Jaký základ tento komín potřebuje, přesněji jak hluboký a široký fundament musí být, když váha bude myslím přes 2 tuny. Jaký komín je pro takový kotel u vás vhodný.

Doporučuji univerzální třísložkový komínový systém. Jeho hmotnost bude, v závislosti na konkrétním typu, o něco větší než uvažujete a může se pohybovat v rozmezí cca 2,5 - 3t. Předpokládám, že neznáte únosnost základové zeminy, potom asi se dá aplikovat "zlaté" pravidlo: půdorysný rozměr základu bude o 10 cm na každou stranu větší, než je rozměr komínové tvárnice a hloubka základu bude cca 0,5 m uvnitř objektu nebo min 0,8 m u obvodové zdi nebo vně objektu

Prosím o radu. Půdní prostor dvoupodlažního podsklepeného rodinného domu ze 30.let bude přebudován na obyvatelné podkroví. Domem prochází klasický zděný komín vedený ze sklepa. Kominík doporučil (i z finančního hlediska) komín ubourat do úrovně podlahy podkroví, zbývající část vyfrézovat na průměr 200 mm a vyvložkovat šamotovými vložkami a z úrovně podlahy podkroví postavit systémový komín se zateplením rovněž se šamotovými vložkami. Otázka zní: Je vhodné použití šamotových vložek jak ve staré části komína tak v nové? Nebylo by lepší vyvložkovat celý komín nerezovou vložkou? Jaké jsou prosím výhody a nevýhody šamotových a nerezových vložek? V budoucnu bude v přízemí domu na komín napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem.

Pokuste si uvědomit, že krbová vložka s teplovodním výměníkem je ve své podstatě kotel ústředního topení. Proto se na připojení a provoz takového topidla vztahují veškeré požadavky, jak na zdroj ÚT. Proto je nutno si odpovědět, jaká je životnost komínových vložek keramických a kovových. Výrobci vesměs poskytují záruku na kovové materiály v komínech do 10 let, na keramiku 30 let. Životnost je pak úzce spojená s provozováním spotřebiče paliv a složením spalin. Jinak nelze nic namítat proti návrhu, upravit stávající komín osazením keramických vložek a z půdního prostoru řešit stavbu s použitím systémových prvků. Je zde ale nutno upozornit, že frézování bude prováděno na rozměr komínového průduchu, nutného pro bezpečné odvedení spalin krbu. Pokud znáte výkon krbové vložky a rozměr kouřového hrdla, pak je pravděpodobné, že bude nutno frézovat poněkud větší rozměr v komíně, nikoliv pouze 200mm. Pro krb s průměrem kouřového hrdla například 180mm, při zachování průměru kouřovodu a průduchu komína, za použití keramické vložky se stěnou do 15mm, bude nutno v komíně frézovat průměr 230mm. Tady je ještě jedno nebezpečí. Stav komínového tělesa nemusí být ideální. U frézování nelze vyloučit narušení zdiva tlakem frézovacího zařízení. Potom je nutno volit mezi tenkostěnným keramickým materiálem, případně nerezem. Zde je na místě vycházet z odborného posouzení kominíka. Krajní možností (mnohdy jediným řešením u starých komínů) je výměna komínového tělesa za novou konstrukci.

Bohužel jsem nucen vybudovat nový venkovní komín. Topení dřevem, kotel Viadrus Hercules U26 23,5 kW. Komín - třívrstvý systém se šamotovou vložkou. Dle tabulky mi vychází účinná výška 6m při průměru 200mm.Může mít venkovní umístění vliv na účinnou výšku? Ze statických důvodů je nutné komínovou tvárnici obezdít betonovou cihlou. Je nutné vložit další tepelnou izolační vrstvu mezi tvárnici a obezdění? Neměla by stačit pro funkčnost komína izolační vrstva mezi vložkou a tvárnici? Nerezový venkovní systém má též jen jednu izolační vrstvu.

Předně nutno upozornit, že Vámi vyjmenovaný kotel není ve svém principu určen ke spalování dřevní hmoty. Kotel VIADRUS Herkules U 26 je přednostně určen ke spalování koksu a tak je uspořádáno jeho ovládání a spalování (prohořívání paliva). Výrobce sice provedl úpravy kotle tak, aby omezeně bylo možno v tomto spotřebiči spalovat i dřevní hmotu (odhořívání paliva), ale tento způsob exploatace výrobku má svoje úskalí. Pokud se Vám nepodaří je překonat, pak budete z volby zdroje tepla zklamán. K tabulkovým hodnotám pro spalinové cesty se nebudu vyjadřovat, neboť zde není uveden zdroj tabulky. Chování spalin z výstupu kotle VIADRUS (vnitřní průměr 150mm) v průduchu o průměru 200mm je poněkud jiné, než na jaké ukazuje neověřená tabulka. Co však rozhodně nelze podcenit, je venkovní prostředí ve vztahu k teplotám v průduchu. Systémové komíny s keramickou vložkou a obestavbou z tvárnic jsou určené do vnitřního prostoru stavby. Část venkovní má své zvláštní uspořádání s ohledem na venkovní teplotu (dodatečné zateplení, izolace) a povětrnostní vlivy (zejména zvýšená vlhkost, vodní srážky). Z toho plyne, že pokud bude celý komín ve venkovním prostoru (případně jeho část v obvodové zdi), je zde žádoucí provést dodatečnou tepelnou izolaci a ochranu proti vodě. Výrobci komínů mají tyto požadavky uvedené ve svých návodech.

Prosím o radu. Jde o novostavbu. Komín bude jednoprůduchový a veden v domě u obvodové zdi. Uvnitř budou krbová kamna, případně krbová vložka a zvenku otevřený zahradní krb. Mohu oba spotřebiče napojit do jednoho průduchu? Komín bude vložka nerez - 7,5 až 8 metrů vysoký, průduch 200mm.

V novostavbě musí být vše řešeno projektem. Za kvalitu projektu odpovídá projektant, který musí vědět, jaké jsou možnosti napojení spotřebičů na spalinovou cestu. Pokud tak není uvedeno v projektu a změna je vyvolána dodatečně, zřejmě z dalšího zájmu investora, pak nemám potěšující zprávu. Do společného komínového průduchu není možné napojit dva krby, případně krbové vložky. Pokud by byl v jednom případě krb a ve druhém krbová kamna, pak zde platí stejné omezení. Současné technické a bezpečnostní požadavky na spotřebiče paliv a spalinové cesty (viz ČSN 73 4201 – komíny a kouřovody, připojování spotřebičů paliv, ČSN 73 4230 – krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm a ČSN EN 13 240 – lokání spotřebiče na pevná paliva) nedovolují společné připojení dvou topidel na jednu spalinovou cestu. Není zde rozhodující, jaký je průměr průduchu, jeho výška, ani druh materiálu. V případě připojení dvou topidel výše uvedeného typu na společnou spalinovou cestu, neprojde tento stav revizi spalinové cesty, nutné pro kolaudací objektu dle Stavebního zákona č.183/2006 Sb., § 119.

V RD, který v současné době rekonstruujeme, máme jeden komín. Jedná se o klasický zděný komín s průduchem 150x150 mm o celkové výšce 8 m. Tento komín má dva sopouchy. Do jednoho jsou 140 cm od podlahy (půdice komínu) zavedena kachlová kuchyňská kamna a do druhého pak kovová kamínka za zdí. Tento druhý sopouch je na protilehlé straně komína vzhledem k prvnímu a 130 cm nad ním. Obojí kamna fungují bezvadně. Nyní uvažujeme o náhradě kovových kamínek pokojovými kachlovými kamny. Firma, která pro nás zpracovává návrh takových kamen, nás upozorňuje na to, že situace odporuje normě ČSN 734201 a že nám žádný zodpovědný kamnář bez nového komína, tato kamna nepostaví. Je to skutečně tak? Nemám zatím k dispozici tuto citovanou normu, ale podle výtahu z ní uveřejněném na internetu, jsem v ní nic takového nenalezl. Můžete mě, prosím, poskytnout relevantní informaci?

Určité nebezpečí z provozu nových spotřebičů ve starých komínech zde existuje. Původní stav připojení dvou lokálních spotřebičů na společnou spalinovou cestu vyhovoval jak podmínkám teplotním, tak i tahovým. Zamyšlenou změnou spotřebiče paliv dojde ke změně tahových a teplotních podmínek v průduchu. Na to reaguje současná ČSN 73 4201 z roku 2010. Stále umožňuje napojení dvou lokálních topidel na pevná paliva do společného průduchu. Jsou zde ale určitá omezení. Zde platí ustanovení čl.9.1.2, dle kterého nutno předem posoudit, zda komín, nebo komínová vložka, splňují parametry a požadavky nově připojovaného spotřebiče paliv. Předně nutno vyhovět požadavku, že výkon připojovaného spotřebiče paliv nepřekročí 15 kW. Pak se musí přepočíst celkový výkon obou spotřebičů paliv a ověřit, zda kapacita stávajícího průduchu bude dostatečná. Pak nutno zhodnotit teploty spalin, které budou vystupovat z nového spotřebiče a zjistit, zda při jeho průměrném provozu bude dodržená podmínka tzv. suchých spalin pro jednovrstvý komín (teplota materiálu průduchu v ústí komína nesmí klesnout pod rosný bod – 60°C). Posledním omezením v ČSN 73 4201 je článek 9.2.1.4, který nedovoluje připojovat na společný průduch krby, krbová kamna a krbové vložky. Zde je nutno zjistit, jaký typ ohniště bude ve Vašich nových kachlových kamnech. Odpovědi na tyto otázky nutno znát předem, před připojením kamen ke komínu. K problematice připojování lokálních kamen ke společnému průduchu je totiž trochu nejasností. Norma o komínech, v případě připojováni lokálních spotřebičů paliv ke společnému průduchu, je poněkud přísnější z obav o bezpečnost jejich provozu. Obecně však platí, že lokální topidla (tedy i krbová kamna a kachlová kamna) jako výrobek, jsou zkoušená dle ČSN EN 13 240. Po provedení zkoušek a z charakteru spalovací komory je pak na výrobci takového spotřebiče paliv, aby vyznačil v technické dokumentaci a v identifikačním štítku, zda lze, nebo nelze, tento výrobek připojit ke společnému komínovému průduchu a za jakých podmínek. U individuálně stavěných kamen je důležité vědět, jak stavitel kamen bude konstruovat spalovací komoru a zda případně neuvažuje o využití nějaké krbové vložky pro konstrukci spalovací komory. Pokud je obava, že nebudou splněny teplotní, tahové, nebo jiné požadavky pro odvody spalin, pak je vhodné konzultovat podmínky provozu kachlových kamen s navrhovatelem, který si může sjednat komplexní posouzení svého návrhu kamen u příslušné odborné firmy.

Mám zděný tří průduchový komín - jeden průduch komín od plynového kotle a dva průduchy jsou větrací šachty. Chtěl bych se zeptat, jestli mohu z jedné větrací šachty (140x140 cm) udělat komín pro krbová kamna vložením kouřovodové roury 120mm, jestli musím tuto stavební úpravu někde nahlašovat, nechat zkolaudovat.

Zřejmě se bude jednat o jednovrstvou komínovou konstrukci, která je pro moderní spotřebiče s vysokou účinnosti již málo vhodná. V minulosti, kdy byly lokální spotřebiče na pevná paliva provozovány s vyšší teplotou spalin, pak odběr tepla v komínové konstrukci neměl tak negativní účinky na kondenzaci látek, jenž se ve spalinách nachází. Současné lokální spotřebiče pro spalování pevných paliv (tedy i krbová kamna), mají velikosti konstrukce spalovací komory poněkud vetší výkon, než je pro potřeby dané místnosti nezbytně nutné. Při vysoké účinnosti těchto spotřebičů paliv je pak výsledkem provozu, při přebytku tepla, tlumení výkonu a to má vliv na teplotu spalin. Dochází pak ke snížení teploty až pod rosný bod vody a dehtu. Aby eliminovat negativní vliv kondenzátů ze spalin na zděnou (nasákavou) stěnu komína, provádí se vložkování průduchu vhodným materiálem. Do komínových průduchů jsou vkládány komínové vložky z materiálů, které odolávají teplotám a chemickým složkám spalin. Jsou to nerezové, nebo keramické (šamotové) vložky. Nejmenší, dovolený rozměr komínové vložky pro spotřebič na pevná paliva, je od průměru 140mm. Proto je nutno, ve Vašem případě, posoudit výkon spotřebiče paliv a upravit velikost původního průduchu tak, aby bylo možno do komína osadit komínovou vložku příslušné velikosti. Po sanaci komína a připojení spotřebiče paliv nutno dle NV 91/2010 Sb. požádat o revizi spalinové cesty Revizního technika spalinových cest (komínů). Revizní zpráva o stavu spalinové cesty je povinná před uvedením spotřebiče paliv do provozu. Novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) platná od 1. 1. 2007 nově upravuje proces schvalování výstavby. Díky této novelizaci stavebníci, z řad fyzických osob, již v drtivé většině nemusí žádat o stavební povolení. Plánovanou stavbu stačí příslušnému stavebnímu úřadu ohlásit a v případě některých menších staveb ani to ne. Stavebnímu úřadu již není například potřeba oznamovat stavbu zimních zahrad, přístřešků, drobné staveb do 25 m2 zastavěné plochy a výšky 5m, které nejsou určeny k bydlení apod. (kompletní výčet je uveden v paragrafu 103 Stavebního zákona). Zde bude nejvhodnějším řešením vnést dotaz na místně příslušném Stavebním úřadě.

 

Otázky a odpovědi jsou uveřejněny s laskavým svolením provozovatele webu www.nakominuzalezi.cz .

Kontakt: info@seznam-kominictvi.cz mobil: +420 602 609 641

Kominictví HRUSICE - Psychotesty pro řidiče Praha - Výškové mytí - Strojové čištění koberců 

Copyright © 2014 seznam-kominictvi.cz. Všechna práva vyhrazena.