Frézování komínů je proces při kterém dochází k zvětšení průměru komínového průduchu, kterým proudí spaliny do volného ovzduší. Tento postup rekonstrukce komínu je velmi častý, ať již z důvodu změny spotřebiče paliv nebo kvůli špatnému stavu komínového průduchu (např. zadehtování).

Kdy se komín frézuje?

  • při nedostatečním tahu komína
  • při změně spotřebiče paliv
  • před vložkováním komína pro zachování stávajícího průměru
  • při změně technologie vytápění ( tuhá, kapalná, planná paliva)
  • z důvodu velmi zadehtovaného komína ( lze použít jednodušší varianta ohebné hřídele)
  • jiné využití komínačasto dochází také k tomu, že se bude komín využívat pro jiné účely jako např. ventilace budovy, nebo technologická šachta

Jak frézování probíhá?

Frézování se provádí speciální hlavicí, která je tvořena systémem řetízků ze speciální tvrzené oceli. Nastavením délky ocelových řetízků zajistíme požadovaný průměr. Komín se začíná frézovat od základu (od spodní části). Frézovací hlavice se zasune do spodku komína a roztočí se do vysokých otáček. Díky odstředivé síle frézovací hlavice drtí zdivo na prach a drobné úlomky, které padají dolů. Vzniklý odpad se vybírá komínovými dvířky, nebo může být odsáván průmyslovým vysavačem. Rychlost frézování je závislá na druhu materiálu ze kterého je komín postaven. Většinou se rychlost pohybuje mezi 1-2 metry za hodinu.Při frézování komínu lze maximálně odebrat jednu třetinu stávajícího materiálu, ze kterého je komín postaven.
V jakých případech lze frézovat?
 
Frézovat lze všechny zděné komíny - vestavěné komíny, přistavené či volně stojící. Frézovat můžeme i komíny lehce lomené/uhýbané. Důležitým faktorem je statika a stav komína, kterou je nutné před frézováním vždy posoudit. Lze frézovat všechny průřezy - kruh, čtverec či obdélník.
Kdy nelze frézovat?
  • komín s narušenou statikou
  • komín s velkým zalomením nebo s velkými nerovnostmi
  • komíny z těchto materiálů - kov, kámen, železobeton, keramika, azbestové vložky

 

Kontakt: info@seznam-kominictvi.cz mobil: +420 602 609 641

Kominictví HRUSICE - Psychotesty pro řidiče Praha - Výškové mytí - Strojové čištění koberců 

Copyright © 2014 seznam-kominictvi.cz. Všechna práva vyhrazena.