Jak najít a vybrat správného kominíka?

kominik symbolMáte na výběr ze stále aktualizovaného katalogu firem podnikajících v kominickém oboru. SEZNAM-KOMINICTVÍ.cz je rozdělen do přehledné mapy dle krajů a okresů. Podrobný detail kominictví obsahuje všechny důležité kontaktní informace včetně popisu služeb, které Vám firma může nabídnout. Při rozhodování, kterého kominíka oslovit, Vám může pomoci systém zákaznických recenzí a zkušeností. Pokud budete chtít oslovit několik kominictví najednou a získat tak nejvýhodnější nabidku, můžete zdarma využít poptávkový systém. Poptávky za Vás systém rozešle přednostně kominíkům z Vašeho regionu nebo budete-li chtít, z celé ČR. Navíc se můžete dozvědět spoustu zajímavých informací z rubriky "Ptejte se..." nebo článků z kominického oboru. Budete-li se chtít podělit o Vaší zkušenost s kominíkem, napiště prosím recenzi a pomozte tak v rozhodování ostatním zákazníkům.
Mnoho zákazníků si plete pojem revize komína s pravidelnou roční kontrolou dle vyhlášky č.34/2016 Sb. Co přesně se po pojme revize komína skrývá?
Ve zkratce se jedná o kompletní kontrolu celé spalinové cesty - komína před uvedením nového spotřebiče nebo komína do provozu. Výstupem této kontroly jsou tzv.revizní zpráva a technická zpráva. Revizní zpráva, respektive revizní zpráva spalinové cesty a technická zpráva musí obsahovat náležitosti, které jsou popsány ve vyhlášce č.34/2016 Sb. 

Revize komínů (revize spalinových cest) se provádí:

 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před výměnou nebo novou instalaci spotřebiče paliv
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě
Vzor revizní zprávy spalinové cesty podle vyhlášky č.34/2016 Sb.
vzor revizni zpravy spalinove cesty
Vzor technické zprávy spalinové cesty podle vyhlášky č.34/2016 Sb.
 vzor obsahu technicke zpravy
 
Celé znění vyhlášky č. 34/2016 Sb. si můžete stáhnout ZDE.
Seznam revizních techniků spalinových cest najdete ZDE.
Dnem 22.1.2016 vstoupila v platnost  nová Vyhláška č. 34/2016 Sb., dle kterého je majitel, správce či uživatel budov včetně rekreačních objektů povinen v předepsaných lhůtách zajistit kontrolu a čištění komínu prostřednictvím odborně způsobilé osoby/firmy, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví

Kontrola spalinové cesty - komínu se provádí:

 • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce,
 • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
 • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu,
 • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 • posouzením jejího stavebně technického stavu.
O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb. 
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. 
Čištění spalinové cesty - komínu svépomocí je možné pouze u spalinové cesty sloužící k odvodu spalin od spotřebičů na tuhá paliva do výkonu 50 kW. 
 
Celé znění vyhlášky č. 34/2016 Sb. si můžete stáhnout ZDE.

 

 lhůty pro kontroly a čištění komínů

Frézování komínů je proces při kterém dochází k zvětšení průměru komínového průduchu, kterým proudí spaliny do volného ovzduší. Tento postup rekonstrukce komínu je velmi častý, ať již z důvodu změny spotřebiče paliv nebo kvůli špatnému stavu komínového průduchu (např. zadehtování).

Kdy se komín frézuje?

 • při nedostatečním tahu komína
 • při změně spotřebiče paliv
 • před vložkováním komína pro zachování stávajícího průměru
 • při změně technologie vytápění ( tuhá, kapalná, planná paliva)
 • z důvodu velmi zadehtovaného komína ( lze použít jednodušší varianta ohebné hřídele)
 • jiné využití komínačasto dochází také k tomu, že se bude komín využívat pro jiné účely jako např. ventilace budovy, nebo technologická šachta

Jak frézování probíhá?

Frézování se provádí speciální hlavicí, která je tvořena systémem řetízků ze speciální tvrzené oceli. Nastavením délky ocelových řetízků zajistíme požadovaný průměr. Komín se začíná frézovat od základu (od spodní části). Frézovací hlavice se zasune do spodku komína a roztočí se do vysokých otáček. Díky odstředivé síle frézovací hlavice drtí zdivo na prach a drobné úlomky, které padají dolů. Vzniklý odpad se vybírá komínovými dvířky, nebo může být odsáván průmyslovým vysavačem. Rychlost frézování je závislá na druhu materiálu ze kterého je komín postaven. Většinou se rychlost pohybuje mezi 1-2 metry za hodinu.Při frézování komínu lze maximálně odebrat jednu třetinu stávajícího materiálu, ze kterého je komín postaven.
V jakých případech lze frézovat?
 
Frézovat lze všechny zděné komíny - vestavěné komíny, přistavené či volně stojící. Frézovat můžeme i komíny lehce lomené/uhýbané. Důležitým faktorem je statika a stav komína, kterou je nutné před frézováním vždy posoudit. Lze frézovat všechny průřezy - kruh, čtverec či obdélník.
Kdy nelze frézovat?
 • komín s narušenou statikou
 • komín s velkým zalomením nebo s velkými nerovnostmi
 • komíny z těchto materiálů - kov, kámen, železobeton, keramika, azbestové vložky

 

Vložkování komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů. Provádí se před připojením nového spotřebiče na spalinovou cestu, při přechodu na nový typ paliva, v případě, že váš komín má špatný tah nebo když je v havarijním stavu. Moderní spotřebiče paliv kladou zvýšené nároky na konstrukci a provedení spalinové cesty. Vyvložkování komínu kvalitním materiálem, zabezpečí jeho další využití ať už se stávajícím nebo novým spotřebičem. Technologie vložkování je navržena tak, aby celý proces probíhal shora a nebylo nutno provédět vetší bourací práce. Rekonstrukce komínů vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu. Technologii zvětšování průduchu se říká frézování komína.

Kdy se komín vložkuje?

 • špatný technický stav komína
 • při změně spotřebiče nebo druhu paliva
 • komín nevyhovuje platným normám
 • původní vložka je opotřebovaná
 • komín má špatný tah
 • kondenzát proniká přes stěnu komína (dehtování)
 • v místnostech je cítit zápach spalin

Z jakého materiálu se vložkuje?

 • plast – zejména u kondenzačních kotlů s nízkou výstupní teplotou spalin do 120 ˚C
 • nerezová ocel - u spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva, životnost se udává cca 15 let
 • keramika - nejvhodnější pro pevná paliva, ale lze použít i u paliv plynných a kapalných, životnost cca 30 let

Kontakt: info@seznam-kominictvi.cz mobil: +420 602 609 641

Kominictví HRUSICE - Psychotesty pro řidiče Praha - Výškové mytí - Strojové čištění koberců 

Copyright © 2014 seznam-kominictvi.cz. Všechna práva vyhrazena.